PMS - Program Hoteli (Menaxhim numra te dyerve)

Një sistem i menaxhimit të pronës së hotelit (Hotel PMS) është një softuer që vjen ne ndihme te hoteleve të organizojnë, planifikojnë dhe menaxhojnë në mënyrë efikase veprimet e tyre të përditshme. U mundëson hoteleve të vogla apo të pavarura të organizojne rrjedhën e punës,përfshirë rezervimin, check-in/ check-out, caktimin e dhomave për mysafirët, faturimin, etj. Ai menaxhon të gjitha aspektet e veprimeve të nje hoteli. Më poshtë janë disa detyra që personeli I nje hoteli kryen me ane te PMS.

Demo Falas

Shisni me shume dhoma dhe rrisni te ardhurat

Sell Rooms Easily
Rrisni rezervimet
Sell Rooms Easily
Çmime dinamike
Sell Rooms Easily
Kurseni Kohë
Sell Rooms Easily
Hotele Zinxhirë
Sell Rooms Easily
Lider në industri
Më poshtë janë disa detyra që personeli I nje hoteli kryen me ane te PMS.

1. Shpjegim i përgjithshëm
• Inventari: Tregon numrin e dhomave të mbetura për tu shitur te cilat mund të modifikohen për të ndryshuar shpejt disponueshmërinë tuaj. (Është e mundur të ulni numrin vetëm në bazë të vlerës se parapercaktuar te (CILËSIMET) Prona -> DHOMA-> Konfigurimi 'Sasia e këtij lloji') Klikoni për të hapur një dritare dhe për të ruajtur ndryshimet në inventarin tuaj.
• Shto rezervim: Për të shtuar një rezervim, klikoni në ikonën “person+”.
• Çmimet ditore: klikoni në ditën kur tarifa fillon, per të hapur një dritare dhe vendosni cmimin/ datat dhe klikoni RUAJ. Ju mund të modifikoni datat individuale sipas nevojës. Për të hequr një çmim, vendoseni atë në 0 (numri zero)

Rezervoni Demon Tuaj

Override Datat
• BLACKOUT do të mbyllë dhomën qe te mos jete e disponueshme për rezervim
• NO CHECK IN – vizitoret nuk mund të regjistrohen në këtë ditë, por ata te pranishem ne hotel më parë mund të qëndrojnë.
• NO CHECK OUT - vizitoret nuk mund të largohen në këtë ditë, por ata që bëjnë regjistrim përpara kësaj date mund të qëndrojnë.
• NO CHECK IN AND NO CHECK OUT- vizitoret nuk mund të regjistrohen apo largohen në këtë ditë, por vizitorët e regjistruar më parë mund të qëndrojnë në këtë ditë.
• EXCEPTION do të zbatojë rregullin e rezervimit për "Periudhën e jashtëzakonshme" të vendosur në (Cilesimet) Pronat -> RREGULLAT E REZERVIMIT
• ASNJË - strategjia e rezervimit është e përcaktuar për pronën

Rezervoni Demon Tuaj

Kurseni kohë
Min Stay: Vendosni një qëndrim minimal. (Kjo mund të përdoret për të anashkaluar “qëndrimin minimal” në një Tarifë ose Cmim Ditor për sa kohë që numri është më i lartë se ai në Tarifat/Çmimet ditore)
Max Stay: Vendosni një qëndrim maksimal. Nëse keni vendosur vlera të ndryshme ne vende te tjera si (dhomë, çmime ditore, tarifa), sistemi do të përdorë vlerën më të ulët.
Shumëzuesi i çmimit: Rregulloni të gjitha tarifat/çmimin ditor me ane te nje përqindjeje. (Për te rritur çmimit shtoni një numër më të madh se 100 dhe për një çmim më të ulët një numër më të ulët se 100). Nëse përdorni tarifat, mund ta çaktivizoni shumëzuesin duke vendosur 'Lejo shumëzuesin' = Jo në tabelen Përmbledhje të cmimeve.

2. Funksioni I Ditarit dhe shënimeve Ju mund të shtoni shënime për një prone, një dhomë ose një njësi specifike. Pasi të keni shtuar një shënim, do të shfaqet një ikonë mbi të cilën mund të klikoni.
Klikoni në një datë për të shtuar një shënim për këtë ditë. Kur keni një shënim ditari, do të shihni një flluskë në fushën e datës të KALENDARIT. Duke klikuar në ikonën do të shfaqet shënimi i ditarit.
Shënimet e ditarit do të shfaqen gjithashtu në "Ditar" në panel ne diten perkatese.
3. Personalizo/Modifiko Panelin Mund të vendosni se çfarë do shfaqet drejtpërdrejt në faqen KALENDAR.
3.1 Vendosni preferencat Te (CILËSIMET) LLOGARIA->PREFERENCAT keni një sere opsionesh për të personalizuar pamjen e KALENDARIT.
3.2 Personalizo mënyrën e shfaqjes së rezervimeve Në seksionin "Rezervimet" te (CILËSIMET) LLOGARIA->PREFERENCAT, mund të personalizoni mënyrën se si shfaqen rezervimet. Ju mund të vendosni:
• shfaqja e emrit të klientit (Emri i rezervimit)
• një tekst që shfaqet kur qëndroni pezull në një rezervim (Booking Hover Text)
• Paracaktimet për flamujt që mund ti përdorni për të shënjuar rezervime të caktuara (Booking Flag Text Presets)
• Paracaktimet për kodet e informacionit të rezervimit
Përdorni ndihmën e ikones (?ikona) per detaje te tjera.

3.3 Personalizo mënyrën e shfaqjes së tarifave:
• Në seksionin "Përmbledhje" te tarifave mund të vendosni një ngjyrë për çdo normë.
• Te (CILËSIMET) LLOGARIA->PREFERENCAT mund të vendosni nëse në kalendar shfaqet vetëm emri apo emri dhe çmimet.
3.4 Personalizo mënyrën se si shfaqen çmimet ditore:
Te “cilësimet” për çmimet ditore mund të vendosni një ngjyrë per sfondin. Shkoni te ÇMIMET->ÇMIMI DITOR

4.Shfaq Pronat
Hotelet mund të hapen si grupe në kalendar.
Shkoni ne (Cilesimet) BOOKING ENGINE-> MULTI BOOKING PAGE-> PROPERTY SETTING "Group Keywords" për të vendosur fjalë kyçe për çdo pronë.
Këto fjalë kyçe do të shfaqen në përzgjedhësin e prones dhe do të tregojnë të gjitha ato prona që kanë atë fjalë kyçe.

Rezervoni Demon Tuaj
  • Çmime dinamike
  • Menaxhim i thjeshtë i rezervimeve
  • Shmangni rezervimet e dyfishta
  • Perfekt edhe per hotele zinxhirë
  • Siguri maksimale
  • Efikas në maksimum
  • Nuk ka komisione të tjera
  • Nuk nevojiten pajisje hardware

Po kërkoni një sistem të menaxhimit të kanaleve në grup? Provoni Sistemin tonë të menaxhimit.